Poskytovaná péče v rozsahu praktické medicíny včetně viz Tarify pojišťovnou nehrazených výkonů