MUDr. Pavel Brejník       MUDr. Pavel Brejník

           -  Praktický lékař pro dospělé, podnikající na základě zákona
               č. 160/1992 Sb., nezapsaný v obchodním rejstříku.
               IČO 46414266, IČZ 22701000
           -  Absolvent Fakulty všeobecného lékařství University Karlovy
               v Praze (l98l)
           -  Atestace ze všeobecného lékařství I. stupně (1984)
           -  Atestace ze všeobecného lékařství II. stupně (1988)
           -  Soudní znalec z oboru zdravotnictví
                                                    -  odvětví různá
                                                    -  specializace všeobecné lékařství
                                         -  Smlouva se všemi zdravotními pojišťovnami
                                         -  Školitel v oboru všeobecné lékařství
                                         -  Člen výboru Společnosti všeobecného lékařství J.E. Purkyně ČR
                                         -  Krajský konzultant pro obor praktické lékařství

Zvláštní zájmy:

     -  závodní preventivní péče
     -  právní odpovědnost v medicíně
     -  farmakotherapie